Mitä on liikkuvuus?

Mitä sitten on liikkuvuus?

Liikkuvuudella tarkoitetaan kehon nivelten liikelaajuutta, jonka itsenäisesti pystyy suorittamaan. Liikkuvuus on ominaisuus mikä koostuu nivelten liikkuvuudesta sekä lihasten ja niveltä ympäröivien kudosten venyvyydestä. Liikkuvuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. perimä, opitut tavat, hormonaaliset, hermostolliset tekijät. Usein mielletään, että myös ikä vaikuttaa liikkuvuuteen mutta harjoittelun avulla liikkuvuutta voidaan ylläpitää tai kasvattaa myös iän karttuessa. Liikkuvuus on harjoiteltava ominaisuus, joka on perusedellytys kaikelle tekemiselle sekä arjessa että urheilussa.

Miten liikkuvuutta voi kehittää?

Laajoilla liikeradoilla, hallitusti suoritetut liikkeet, lisäävät säännöllisesti tehtynä liikkuvuutta eli mobiliteettiä. Esimerkiksi lihaskuntoharjoitteet voidaan suorittaa maltillisilla kuormilla tai oman kehon painolla niin että liikkuvuusominaisuudet kehittyvät. Liikkuvuus ei siis ole venyttelyä, vaikka se usein venyttelyksi mielletäänkin.

TE3 Älykepillä tehdyissä liikkuvuusmittauksissa on huomattu, että dynaamisilla liikkeillä tehdyt liikkuvuusharjoitteet ovat tehokkaampia ja tuovat nopeammin tulokset. Samalla kehittyy myös kehon tuki liikkeelle eli stabiliteetti sekä kehon motoriikka eli liikkeen ja hermoston yhteispeli.

Liikkuvuus on kehittyvä ja ylläpidettävä ominaisuus mikä poikkeaa huomattavasti esim. voimaharjoittelusta. Voimaharjoittelussa tuloksia voi saada jo 2-3:lla harjoituskerralla viikossa, mutta liikkuvuus kehittyy parhaiten kun sitä harjoitellaan päivittäin. Liikkuvuusharjoittelua voi verrata esim. hampaiden pesuun jolla ylläpidetään hampaiden kuntoa. Liikkuvuusharjoittelulla ylläpidetään kehon suorituskykyä, jotta vältytään ongelmilta ja suorituskyky ei laske.

TE3 Oy:n tutkimuksissa ja data analytiikassa sekä yritysten ja yliopistojen kassa suoritetuissa yhteistyöhankkeissa on tehty huomioita, että jo 10 min päivittäisellä harjoittelulla saavutetaan merkittäviä tuloksia kehon liikkuvuuden kehittymisessä. Tuloksia saavutetaan iästä ja taustoista riippumatta olipa kyseessä sitten istumatyöläinen, urheilija, nuori tai vanha.

Mitä hyötyä liikkuvuudesta on?

Liikkuvuus on kaiken liikkeen ja suoritusten perusta. Se vaikuttaa mm. urheilussa suorituskykyyn, tekniikkaan ja voimantuottoon ja istumatyöläisellä rentoon istuma- ja kävelyasentoon. Kehon riittävä liikkuvuus vähentää myös niveliin kohdistuvaa rasitusta, sillä kuormitus tapahtuu symmetrisemmin ja jakautuu tasaisemmin. Tämä taas vähentää mm. kivun ja vammojen riskiä. Hyvä liikkuvuus mahdollistaa myös laajemmat liikeradat vähemmällä lihasrasituksella, koska omien kudosten aiheuttama vastus on vähäisempää. Toisin sanoen liikkuvuuden puute jarruttaa liikettä.